top of page

מרכז פסג״ה תל-אביב-יפו

מרכז עירוני לחיזוק ושימור הון אנושי תוך קידום קריירה בחינוך

זה הכול א.נשים

לוגו פסג״ה לבן_edited.png
 • למידה בקהילות להעצמת כוחות פנים בעיר. 

 • מסלולי התפתחות בקריירה מבוססי חוזקות לקידום מומחיות פדגוגית, הנחיה וניהול, בליווי יעץ אישי. 

 • בניית תמונת עתיד לאורך השנים ליצירת אופק תעסוקתי.

 • גיוס – הובלת תכנית ההסבה העירונית במודל תלת שנתי, מורה בהחלפה, מאמני למידה. 

 • חיבורים בין אקדמיה לשטח לקידום סגלי חינוך ללמידה אקדמית מתקדמת ומותאמת לעת הזו

מרחב שימור וגיוס

פיתוח והתפתחות סגלי חינוך בעיר

01

 • ייזום תוכניות ייחודיות כמענים לאתגרי העיר (מאמני למידה/ זמן קורונה/ מלחמה ועוד)

 • ייזום חומרים פדגוגיים חינוכיים מותאמים לסגלי חינוך: "המאגר"

 • הנגשת מרחבי אימון והתנסות ייחודיים במרכז בדגש על פדגוגייה התנסותית (מרכז סימולציה | המרכז למייקרים בחינוך)

 • שותפים וחלק בלתי נפרד מייזום כל תכנית עירונית. לרוב, גם תכנון הנחיה והובלה בשטח.

 • מידענות מתקדמת כשירות לכל בדגש על קריאת מחקרים, תרגומם ושיפור המרכז והשירות בהתאם.

מרחב לחדשנות

חינוך ליזמות מבוסס נתונים ותפיסת עתיד

02

ע"י צוות איכותי של המרכז לקהלי יעד מגוונים בעיר בין היתר: יעץ פדגוגי ותכנון למידה, הכשרות בית ספריות, עיצוב, תכנון כנסים וימי עיון, יעץ לאנשי רשות ומשרד.

מרחב יעץ

הנחייה וליווי על פי צורך

03

כל זה מתאפשר בזכות מנגנון אנושי ותפעולי שמותאם לכל אתגר בשגרה ובחירום

 1. צוות איכותי ומגוון, מבוסס מומחיות ובעל ערך וייחודית בעיר

 2. מבנה ארגוני שטוח ואג'ילי

 3. שירותיות

 4. סדירויות

כיצד אנחנו עושים את זה

במקצועיות ואהבה

04

bottom of page