top of page
תפריטים ר-21.png

תפריט רגשות

תלמידים רבים עוברים שינוים שמשפיעים על רגשותיהם. לעיתים אינם יודעים כיצד לבטא את עצמם ולכן יצרנו תפריט שבעזרתו התלמידים יוכלו להביע, לשתף, להזדהות ולזהות את הרגשות ובכך יצליחו להתגבר ולהרגיש יותר שייכים. 

מחנכ.ת יקרה,
ממליצות לך לבחור בכל חלק ״בארוחה״ משימה אחת.
המהלך יכול להתפרס בין שיעור כפול (טקסט/ים - משימה כתיבה - משימת ביטוי אישי) לבין מהלך ארוך טווח בו תאפשרי יותר בחירה או התנסות במספר משימות בכל שלב בארוחה. מאיתנו, צוות הפיתוח

חלק ראשון בחירת טקסט
דרך הטקסט נצלול לעולם שלם של תוכן ומסרים.
המטרה היא שכל תלמיד יוכל להתחבר באופן בלתי אמצעי לנושא.
אפשר לבחור טקסט אחד או כמה טקסטים, בהתאם לרמת התלמידים וכמה בחירה רוצים לאפשר להם.
 

סטריפ.png

מפגש עם טקסט

ילדת סנדוויץ׳

ילדת סנדוויץ׳

דני גיבור

דני גיבור

כשעצוב לי

כשעצוב לי

קחי לך

קחי לך

נערי שובה אלי

נערי שובה אלי

מי שטוב לו ושמח

מי שטוב לו ושמח

סטריפ1-22.png

חלק שני בחירת משימת כתיבה
דרך הכתיבה נעבד ונלמד את הנושא והטקסט שקראנו.
סוגי המשימות השונות יאפשרו התבוננות אחרת על הטקסט, מומלץ לבחור אחת.
במידה ורוצים להעמיק בנושא, ניתן לערוך מספר שיעורים על אותו טקסט (או טקסט אחר)
ואז להרחיב את עיבוד הנושא באמצעות פעילות כתיבה נוספת.

עיבוד טקסט באמצעות כתיבה

משימה:
חיבור לעצמי ולרגשות
שלי דרך הטקסט.

כתיבה רפלקטיבית

תאפשר ללומדים להתבונן על הטקסט והמהלך ועל שלל מחשבות, מניעים, כוונות, רצונות ורגשות שעלו בעקבות

רפלקטיבי.png

משימה:
כתיבת סיפור/הצגה בעקבות
הרגשות העולים מהקריאה.

כתיבה יצירתית

תאפשר ללומדים לחשוב בצורה מסתעפת מנקודות מבט שונות, צורות חשיבה מגוונות ותאפשר קול אישי וביטוי אישי מגוון

מטוס נייר.png

משימה:
כתיבת בעד ונגד הבעת רגשות.

כתיבה טיעונית

תאפשר ללומדים לגבש עמדה ודעה ולטעון מה הוביל אותם לחשיבה זו.

טיעוני.png

חלק שלישי ומסכם, בחירת משימת ביטוי אישי
לאחר שבחלק הראשון קראנו טקסט ובחלק השני עיבדנו דרך כתיבה את הנושא, בחלק זה, נרצה לאפשר מקום
לביטוי אישי יצירתי לתלמיד.ה של כל קול שעולה וליווה אותם לאורך המהלך.
כאן יוכלו להביע ללא מילים או לא רק באמצעות מילים: עמדה / דעה / רגש / כוונה / מסר / תובנה / משהו שיוצאים איתו.
המטרה היא לאפשר לכל אחד לזהות באיזה דרך נח לו להביע ומה היה רוצה להביע


 

הכנת משחק

הכנת משחקים בנושא רגשות 

בית -30.png

הקול בראש

ביטוי יצירתי בהשראת הסרט "הקול בראש".

יצירת בעקבות הרגשות

קולאז׳ ולוח השראה

רגשות1 .png
רגשות .png
סטריפ1-23.png

הבעת קול אישי במדיום נבחר

bottom of page