top of page
תפריטים ר-17.png

תפריט בית

לכל אחד.ת מאיתנו יש משפחה מיוחדת במינה. המשפחה שלנו היא ייצוג שלנו בחברה ודרך מערכות
היחסים השונות שאנו חווים אנו לומדים על עצמנו ומתפתחים דרכן.
אנו מציעים את הנושא ״קשרי משפחה״ כהזדמנות להתבונן בעצמנו ובדמויות השונות במשפחתנו,
במסרים שקיבלנו דרך המשפחה ובערכים שמנחים אותנו שספגנו במשפחתנו. כל אלה הם מקדמי שיח
חוסן העוסקים בשייכות, ברגש, בבית, באמונות ועוד..

מחנכ.ת יקרה,
ממליצות לך לבחור בכל חלק ״בארוחה״ משימה אחת.
המהלך יכול להתפרס בין שיעור כפול (טקסט/ים - משימה כתיבה - משימת ביטוי אישי) לבין מהלך ארוך טווח בו תאפשרי יותר בחירה או התנסות במספר משימות בכל שלב בארוחה. מאיתנו, צוות הפיתוח

חלק ראשון בחירת טקסט
דרך הטקסט נצלול לעולם שלם של תוכן ומסרים.
המטרה היא שכל תלמיד יוכל להתחבר באופן בלתי אמצעי לנושא.
אפשר לבחור טקסט אחד או כמה טקסטים, בהתאם לרמת התלמידים וכמה בחירה רוצים לאפשר להם.
 

סטריפ.png

מפגש עם טקסט

ביתי אל מול גולן

ביתי אל מול גולן

הבית של פיסטוק

הבית של פיסטוק

אוהב להיות בבית

אוהב להיות בבית

מי יבנה בית

מי יבנה בית

בית חלומותי

בית חלומותי

שבט אחים ואחיות

שבט אחים ואחיות

סטריפ1-22.png

חלק שני בחירת משימת כתיבה
דרך הכתיבה נעבד ונלמד את הנושא והטקסט שקראנו.
סוגי המשימות השונות יאפשרו התבוננות אחרת על הטקסט, מומלץ לבחור אחת.
במידה ורוצים להעמיק בנושא, ניתן לערוך מספר שיעורים על אותו טקסט (או טקסט אחר)
ואז להרחיב את עיבוד הנושא באמצעות פעילות כתיבה נוספת.

עיבוד טקסט באמצעות כתיבה

משימה:
תיאור המסר המשתקף מהטקסט.

כתיבה רפלקטיבית

תאפשר ללומדים להתבונן על הטקסט והמהלך ועל שלל מחשבות, מניעים, כוונות, רצונות ורגשות שעלו בעקבות

רפלקטיבי.png

משימה:
כתיבה העוסקת במקום האהוב
על התלמידים בבית.

כתיבה יצירתית

תאפשר ללומדים לחשוב בצורה מסתעפת מנקודות מבט שונות, צורות חשיבה מגוונות ותאפשר קול אישי וביטוי אישי מגוון

מטוס נייר.png

משימה:
"אין כמו בבית" - כתיבה העוסקת בחשיבות של הבית עבורנו.

כתיבה טיעונית

תאפשר ללומדים לגבש עמדה ודעה ולטעון מה הוביל אותם לחשיבה זו.

טיעוני.png

חלק שלישי ומסכם, בחירת משימת ביטוי אישי
לאחר שבחלק הראשון קראנו טקסט ובחלק השני עיבדנו דרך כתיבה את הנושא, בחלק זה, נרצה לאפשר מקום
לביטוי אישי יצירתי לתלמיד.ה של כל קול שעולה וליווה אותם לאורך המהלך.
כאן יוכלו להביע ללא מילים או לא רק באמצעות מילים: עמדה / דעה / רגש / כוונה / מסר / תובנה / משהו שיוצאים איתו.
המטרה היא לאפשר לכל אחד לזהות באיזה דרך נח לו להביע ומה היה רוצה להביע


 

שלט לדלת הבית

יצירת שלט כניסה לדלת הבית

יצירת משחק

יצירת משחק בנושא הבית שלי

בית -30.png

הבית שלי

יצירה בחומרים
בעקבות הבית שלי

בית -29.png
בית -28.png
סטריפ1-23.png

הבעת קול אישי במדיום נבחר

bottom of page