top of page

מנהל החינוך, מרכז פסג"ה תל-אביב-יפו ומערכת "מורה להחלפה" מפתחים מאגר ייעודי, המסייע לבתי הספר לאתר מורות ומורים מחליפים המתאימים לשכבת הגיל ולמקצוע הלימוד. האתר מתאם בזמן אמת בין בתי ספר שצריכים מורים להחלפה לבין מורים מתאימים וזמינים.

הרשמו כאן

תודה על מילוי הטופס

איתור מורים מחליפים בשנת הלימודים תשפ"ד

bottom of page