top of page

מינהל החינוך בעיר תל-אביב-יפו יצר את מאגר מאמני הלמידה העירוני אליו יכולים להיכנס מנהלי בתי הספר בעיר ולייצר חיבורים שמטרתם להיות קבועים ומתמשכים לאורך שנת הלימודים.

סטודנט? גמלאית? עצמאית או שכיר עם כמה שעות פנויות במהלך השבוע?
יש לך מומחיות מיוחדת ותשוקה שתרצה.י להביא למערכת החינוך?
הצטרף.י למאגר החדש של ״מאמני ומאמנות הלמידה״ כדי לתמוך ולהעשיר את חוויות הלמידה בעיר - השכר מתגמל!
נסיון בהוראה אינו נדרש.

הרשמו כאן
נסיון בחינך / הדרכה?
שכבות גיל מועדפות

תודה על מילוי הטופס

הרשמה לפרויקט
מאמני למידה

bottom of page