top of page

חגים ומועדים

1

מספר תוצאות:

אכילת פירות בסדר ט"ו בשבט

מיון פירות על פי מנהגי אכילתם בסדר ט"ו בשבט: פירות המשויכים לעולמות העשייה, היצירה והבריאה

bottom of page