top of page
תפריטים ר-20.png

תפריט חברות

תלמידים רבים חווים קשיים חברתיים. בכל הפסקה או מפגש אחרי הצהריים יש ריבים בין קבוצות. ברוב המקרים הריבים נוצרים מחוסר הבנה של הסיטואציות וילדים אינם מצליחים לבטא את עצמם. לכן יצרנו תפריט חברות שבעזרתו ניתן לעזור לילדים להרגיש שייכות, חשיבה על האחר והגברת החוסן האישי. בנוסף, דרך תפריט זה ניתן לגבש בין תלמידים וליצור חברויות חדשות.

מחנכ.ת יקרה,
ממליצות לך לבחור בכל חלק ״בארוחה״ משימה אחת.
המהלך יכול להתפרס בין שיעור כפול (טקסט/ים - משימה כתיבה - משימת ביטוי אישי) לבין מהלך ארוך טווח בו תאפשרי יותר בחירה או התנסות במספר משימות בכל שלב בארוחה. מאיתנו, צוות הפיתוח

חלק ראשון בחירת טקסט
דרך הטקסט נצלול לעולם שלם של תוכן ומסרים.
המטרה היא שכל תלמיד יוכל להתחבר באופן בלתי אמצעי לנושא.
אפשר לבחור טקסט אחד או כמה טקסטים, בהתאם לרמת התלמידים וכמה בחירה רוצים לאפשר להם.
 

סטריפ.png

מפגש עם טקסט

סבתי נתנה לי

סבתי נתנה לי

משפחה מיוחדת במינה

משפחה מיוחדת במינה

עץ הכוכבים

עץ הכוכבים

אמא שלי

אמא שלי

אצל הדודה והדוד

אצל הדודה והדוד

היה לי חבר היה לי אח

היה לי חבר היה לי אח

סטריפ1-22.png

חלק שני בחירת משימת כתיבה
דרך הכתיבה נעבד ונלמד את הנושא והטקסט שקראנו.
סוגי המשימות השונות יאפשרו התבוננות אחרת על הטקסט, מומלץ לבחור אחת.
במידה ורוצים להעמיק בנושא, ניתן לערוך מספר שיעורים על אותו טקסט (או טקסט אחר)
ואז להרחיב את עיבוד הנושא באמצעות פעילות כתיבה נוספת.

עיבוד טקסט באמצעות כתיבה

משימה:
תרגיל הרבעים
מענה על ארבעה הבטים רפלקטיבים בעקבות הטקסט והעברת אותם מסרים לאנשים בחיינו.

 

כתיבה רפלקטיבית

תאפשר ללומדים להתבונן על הטקסט והמהלך ועל שלל מחשבות, מניעים, כוונות, רצונות ורגשות שעלו בעקבות

רפלקטיבי.png

משימה:
כתיבת מכתב/שיר המופנה לבן משפחה/נכתב על בן משפחה בהשראת הטקסט הנבחר.

כתיבה יצירתית

תאפשר ללומדים לחשוב בצורה מסתעפת מנקודות מבט שונות, צורות חשיבה מגוונות ותאפשר קול אישי וביטוי אישי מגוון

מטוס נייר.png

משימה:
כתיבת טיעון הנוגע לחשיבותם או אי חשיבותם של קשריים משפחתיים.

כתיבה טיעונית

תאפשר ללומדים לגבש עמדה ודעה ולטעון מה הוביל אותם לחשיבה זו.

טיעוני.png

חלק שלישי ומסכם, בחירת משימת ביטוי אישי
לאחר שבחלק הראשון קראנו טקסט ובחלק השני עיבדנו דרך כתיבה את הנושא, בחלק זה, נרצה לאפשר מקום
לביטוי אישי יצירתי לתלמיד.ה של כל קול שעולה וליווה אותם לאורך המהלך.
כאן יוכלו להביע ללא מילים או לא רק באמצעות מילים: עמדה / דעה / רגש / כוונה / מסר / תובנה / משהו שיוצאים איתו.
המטרה היא לאפשר לכל אחד לזהות באיזה דרך נח לו להביע ומה היה רוצה להביע


 

הענקת מתנה לבן משפחה

צילום/ בחירת תמונות ממאגר המייצגות משהו שארצה להעניק לבן. בת משפחה

הבעת קול אישי-20.png

יצירת סאונד רקע לטקסט

בחירת מוזיקת רקע והקלטה של הטקסט שכתבנו.

הזמנה לאירוע הקראה

יצירת הזמנה לאירוע חגיגי להקראת הטקסט שכתבנו

הבעת קול אישי-19.png
הבעת קול אישי-18.png
סטריפ1-23.png

הבעת קול אישי במדיום נבחר

bottom of page