top of page
תפריטים ר-16.png

תפריט מיינדפולנס

בשעת לחץ, יש לנו את האפשרות להתבונן סביבנו, לשים לב לקולות, לצלילים, למראות, לאנשים, לדברים הפשוטים שיכולים לעורר בנו השתוממות ופליאה. זו המהות של מיינדפולנס או בעברית - קשיבות.
תפריט זה נועד להקנות לילדים.ות מיומנויות של מיינדפולנס - קשיבות, התבוננות וקבלה ללא שיפוטיות. התבוננות זו מפתחת מודעות עצמית גבוהה יותר, ויכולת מיקוד וריכוז טובים יותר.
תרגול קשיבות והתבוננות בסביבה מנחיל מיומנויות רגשיות חיוניות - ויסות רגשי, הפחתת לחץ, שליטה בקשב והגברת מודעות עצמית. מיומנויות אלו הן אבני יסוד בפיתוח חוסן נפשי - היכולת לשמור על תפקוד נאות ואפילו לצמוח מהתמודדות עם משברים ואתגרים בחיים.

מחנכ.ת יקרה,
ממליצות לך לבחור בכל חלק ״בארוחה״ משימה אחת.
המהלך יכול להתפרס בין שיעור כפול (טקסט/ים - משימה כתיבה - משימת ביטוי אישי) לבין מהלך ארוך טווח בו תאפשרי יותר בחירה או התנסות במספר משימות בכל שלב בארוחה. מאיתנו, צוות הפיתוח

חלק ראשון בחירת טקסט
דרך הטקסט נצלול לעולם שלם של תוכן ומסרים.
המטרה היא שכל תלמיד יוכל להתחבר באופן בלתי אמצעי לנושא.
אפשר לבחור טקסט אחד או כמה טקסטים, בהתאם לרמת התלמידים וכמה בחירה רוצים לאפשר להם.
 

סטריפ.png

מפגש עם טקסט

בדיוק כמו שאני

בדיוק כמו שאני

כל הדברים היפים באמת

כל הדברים היפים באמת

זרע נובט

זרע נובט

אפשרות של יופי

אפשרות של יופי

הרגע

הרגע

אפשרות של יופי

אפשרות של יופי

סטריפ1-22.png

חלק שני בחירת משימת כתיבה
דרך הכתיבה נעבד ונלמד את הנושא והטקסט שקראנו.
סוגי המשימות השונות יאפשרו התבוננות אחרת על הטקסט, מומלץ לבחור אחת.
במידה ורוצים להעמיק בנושא, ניתן לערוך מספר שיעורים על אותו טקסט (או טקסט אחר)
ואז להרחיב את עיבוד הנושא באמצעות פעילות כתיבה נוספת.

עיבוד טקסט באמצעות כתיבה

משימה:
הבנת המושג מיינדפולנס.
כתיבת הדברים שעוזרים לי להיות בנוכחות.

כתיבה רפלקטיבית

תאפשר ללומדים להתבונן על הטקסט והמהלך ועל שלל מחשבות, מניעים, כוונות, רצונות ורגשות שעלו בעקבות

רפלקטיבי.png

משימה:
תרגול מיינדפולנס וכתיבה
אינטואיטיבית בעקבות התרגול.

כתיבה יצירתית

תאפשר ללומדים לחשוב בצורה מסתעפת מנקודות מבט שונות, צורות חשיבה מגוונות ותאפשר קול אישי וביטוי אישי מגוון

מטוס נייר.png

משימה:
כתיבת מכתב לנמענים.ות שונים.ות שמפרט  את הערך של נוכחות ברגע הזה.

כתיבה טיעונית

תאפשר ללומדים לגבש עמדה ודעה ולטעון מה הוביל אותם לחשיבה זו.

טיעוני.png

חלק שלישי ומסכם, בחירת משימת ביטוי אישי
לאחר שבחלק הראשון קראנו טקסט ובחלק השני עיבדנו דרך כתיבה את הנושא, בחלק זה, נרצה לאפשר מקום
לביטוי אישי יצירתי לתלמיד.ה של כל קול שעולה וליווה אותם לאורך המהלך.
כאן יוכלו להביע ללא מילים או לא רק באמצעות מילים: עמדה / דעה / רגש / כוונה / מסר / תובנה / משהו שיוצאים איתו.
המטרה היא לאפשר לכל אחד לזהות באיזה דרך נח לו להביע ומה היה רוצה להביע


 

המחזה של מיינדפולנס

יצירת חומרים של מיינדפולנס להעברה לתלמידים.ות נוספים

מיינדפולנס-26.png

ערכת קלפי מיינדפול-כיס

הכנת ערכת קלפי
מיינדפולנס כיתתית

מכון מיינדפולנס כיתתי

הכנת פרסומת/שיווק
למכון מיינדפולנס כתתי. 

מיינדפולנס.png
מיינדפולנס1.png
סטריפ1-23.png

הבעת קול אישי במדיום נבחר

bottom of page