top of page

תפריט סביבה אישית

תפריטים ר-19.png

הסביבה בה אנו חיים משפיעה עלינו באופן עמוק ומהווה חלק משמעותי מזהותנו ותחושת השייכות שלנו.
ככל שסביבתנו תיתפס כבסיס יציב ואוהד, נרגיש בטוחים יותר להתמודד עם אתגרים ומשברים בחיים. 

בתפריט זה, התלמידים.ות יחשפו לסביבתם הקרובה דרך מגוון משימות כתיבה, שיסייעו להם להכיר, להעריך ולבטא את החשיבות שהיא תופסת בחייהם. תהליך זה יחזק את הקשר החיובי לסביבה ואת תפיסתה כמקום תומך, מכיל ובטוח.

מחנכ.ת יקרה,
ממליצות לך לבחור בכל חלק ״בארוחה״ משימה אחת.
המהלך יכול להתפרס בין שיעור כפול (טקסט/ים - משימה כתיבה - משימת ביטוי אישי) לבין מהלך ארוך טווח בו תאפשרי יותר בחירה או התנסות במספר משימות בכל שלב בארוחה. מאיתנו, צוות הפיתוח

חלק ראשון בחירת טקסט
דרך הטקסט נצלול לעולם שלם של תוכן ומסרים.
המטרה היא שכל תלמיד יוכל להתחבר באופן בלתי אמצעי לנושא.
אפשר לבחור טקסט אחד או כמה טקסטים, בהתאם לרמת התלמידים וכמה בחירה רוצים לאפשר להם.
 

סטריפ.png

מפגש עם טקסט

בדיוק בשעה הנכונה

בדיוק בשעה הנכונה

הסתיו הוא בעצם קונצרט

הסתיו הוא בעצם קונצרט

אם אתה בסביבה

אם אתה בסביבה

תמיהה

תמיהה

אני וסימון ומואיז הקטן

אני וסימון ומואיז הקטן

ילדים משכונת חיים

ילדים משכונת חיים

סטריפ1-22.png

חלק שני בחירת משימת כתיבה
דרך הכתיבה נעבד ונלמד את הנושא והטקסט שקראנו.
סוגי המשימות השונות יאפשרו התבוננות אחרת על הטקסט, מומלץ לבחור אחת.
במידה ורוצים להעמיק בנושא, ניתן לערוך מספר שיעורים על אותו טקסט (או טקסט אחר)
ואז להרחיב את עיבוד הנושא באמצעות פעילות כתיבה נוספת.

עיבוד טקסט באמצעות כתיבה

משימה:
כתיבה על המקומות בסביבתנו
שגורמים לנו להרגיש בטוחים

כתיבה רפלקטיבית

תאפשר ללומדים להתבונן על הטקסט והמהלך ועל שלל מחשבות, מניעים, כוונות, רצונות ורגשות שעלו בעקבות

רפלקטיבי.png

משימה:
כתיבה על מקום אהובה בסביבה האישית, דרך משימת צילום וכתיבת נקודת מבט על הסביבה מתוך הצילום

כתיבה יצירתית

תאפשר ללומדים לחשוב בצורה מסתעפת מנקודות מבט שונות, צורות חשיבה מגוונות ותאפשר קול אישי וביטוי אישי מגוון

מטוס נייר.png

משימה:
כתיבה על חשיבות הסביבה האישית לאדם

כתיבה טיעונית

תאפשר ללומדים לגבש עמדה ודעה ולטעון מה הוביל אותם לחשיבה זו.

טיעוני.png

חלק שלישי ומסכם, בחירת משימת ביטוי אישי
לאחר שבחלק הראשון קראנו טקסט ובחלק השני עיבדנו דרך כתיבה את הנושא, בחלק זה, נרצה לאפשר מקום
לביטוי אישי יצירתי לתלמיד.ה של כל קול שעולה וליווה אותם לאורך המהלך.
כאן יוכלו להביע ללא מילים או לא רק באמצעות מילים: עמדה / דעה / רגש / כוונה / מסר / תובנה / משהו שיוצאים איתו.
המטרה היא לאפשר לכל אחד לזהות באיזה דרך נח לו להביע ומה היה רוצה להביע


 

סביבת החלומות

יצירת מקום "חלומי" עבור התלמידים.ות

אימגים תפריט-22.png

פינה לשימור/ שדרוג

שיפור ושדרוג פינות בבית הספר/ בשכונה והנגשתן.

המתווכים.ות הצעירים.ות

יצירת פרסום ״למכירה״
לסביבה שלי.

אימגים תפריט-23.png
אימגים תפריט-21.png
סטריפ1-23.png

הבעת קול אישי במדיום נבחר

bottom of page