top of page

תפריט הומור

תפריטים ר-18.png

הומור וצחוק משחררים מדרכי חשיבה מוכרות ושגרתיות ומפתחים דרכי פעולה חדשות ויצירתיות. הומור מפיג מתחים ויוצר שלווה. כשאנו צוחקים ומגיבים בהומור, איננו יכולים באותה עת להיות עצובים ולחשוב על דברים מדכאים. באמצעות הומור אפשר להגיע לפתרון סכסוכים בדרך יצירתית וחיובית.

 

לפניך תפריט פעילות סביב טקסטים בנושא הומור. מטרת החשיפה לטקסטים היא הגברת חוסן אצל התלמידים באמצעות מתן אפשרות לצחוק ולהצחיק.

מחנכ.ת יקרה,
ממליצות לך לבחור בכל חלק ״בארוחה״ משימה אחת.
המהלך יכול להתפרס בין שיעור כפול (טקסט/ים - משימה כתיבה - משימת ביטוי אישי) לבין מהלך ארוך טווח בו תאפשרי יותר בחירה או התנסות במספר משימות בכל שלב בארוחה. מאיתנו, צוות הפיתוח

חלק ראשון בחירת טקסט
דרך הטקסט נצלול לעולם שלם של תוכן ומסרים.
המטרה היא שכל תלמיד יוכל להתחבר באופן בלתי אמצעי לנושא.
אפשר לבחור טקסט אחד או כמה טקסטים, בהתאם לרמת התלמידים וכמה בחירה רוצים לאפשר להם.
להאזנה לחצו על הכפתור של התו.
 

סטריפ.png

מפגש עם טקסט

המגפיים של ברוך

המגפיים של ברוך

אצא לי השוקה

אצא לי השוקה

פה קבור הכלב

פה קבור הכלב

אדון שוקו

אדון שוקו

אצל הדודה והדוד

אצל הדודה והדוד

תה עושה סחרחורת

תה עושה סחרחורת

סטריפ1-22.png

חלק שני בחירת משימת כתיבה
דרך הכתיבה נעבד ונלמד את הנושא והטקסט שקראנו.
סוגי המשימות השונות יאפשרו התבוננות אחרת על הטקסט, מומלץ לבחור אחת.
במידה ורוצים להעמיק בנושא, ניתן לערוך מספר שיעורים על אותו טקסט (או טקסט אחר)
ואז להרחיב את עיבוד הנושא באמצעות פעילות כתיבה נוספת.

עיבוד טקסט באמצעות כתיבה

משימה:
כתיבה בעקבות
תחושות העולות מהטקסט.

כתיבה רפלקטיבית

תאפשר ללומדים להתבונן על הטקסט והמהלך ועל שלל מחשבות, מניעים, כוונות, רצונות ורגשות שעלו בעקבות

רפלקטיבי.png

משימה:
כתיבת שטוזים / שיר המסייעים
ביציאה ממשבר.

כתיבה יצירתית

תאפשר ללומדים לחשוב בצורה מסתעפת מנקודות מבט שונות, צורות חשיבה מגוונות ותאפשר קול אישי וביטוי אישי מגוון

מטוס נייר.png

משימה:
כתיבה על חשיבות ההומור כאמצעי להתמודד עם קשיים מסוגים שונים. 

כתיבה טיעונית

תאפשר ללומדים לגבש עמדה ודעה ולטעון מה הוביל אותם לחשיבה זו.

טיעוני.png

חלק שלישי ומסכם, בחירת משימת ביטוי אישי
לאחר שבחלק הראשון קראנו טקסט ובחלק השני עיבדנו דרך כתיבה את הנושא, בחלק זה, נרצה לאפשר מקום
לביטוי אישי יצירתי לתלמיד.ה של כל קול שעולה וליווה אותם לאורך המהלך.
כאן יוכלו להביע ללא מילים או לא רק באמצעות מילים: עמדה / דעה / רגש / כוונה / מסר / תובנה / משהו שיוצאים איתו.
המטרה היא לאפשר לכל אחד לזהות באיזה דרך נח לו להביע ומה היה רוצה להביע


 

סצנה הומוריסטית

הכנת סצנה הומוריסטית להצגה במליאת הכיתה

פרצופונים

הכנת פרצוף מצחיק מחומרים שונים ונתינת שם מומצא לפרצוף.

צילום הומוריסטי

התלמידים יצלמו את עצמם בצורה הומוריסטית

הומור -34.png
מיינדפולנס-25.png
הומור -33.png
סטריפ1-23.png

הבעת קול אישי במדיום נבחר

bottom of page