top of page

בתפיסת הקריירה של מרכז פסג”ה תל-אביב-יפו, עומדת ההבנה כי לכל עובד ועובדת הוראה, מסלול קריירה ייחודי.

משימתנו היא לסייע לך לבחור בכיוון התפתחות, וללוות אותך בלמידה התנסותית, מובנית, ורלוונטית לעשייה בשדה החינוכי.

אנו רואים בפיתוח המקצועי הזדמנות להעמקה ומומחיות המקדמת לתמונת העתיד שלך בפרופסיה.

מה אנחנו מציעים:

פיתוח מקצועי לקריירה

Office Meeting

תפקידי ניהול והובלה

Group Therapy

הדרכה הנחייה וליווי

Friendly Circle

התמחות פדגוגית

למרכז מספר עקרונות מנחים ודרכי פעולה המובילים למטרה זו: 

התבוננות בפרט – ייעץ ובניית מסלול התפתחות קריירה אישי באמצעות יועצות פיתוח מקצועי מצוות פסג”ה תל אביב יפו. תפיסת הקריירה במרכז נשענת על הגישה ההתפתחותית, ההקשרית והרחבה של גלי פרופ’ צינמון, מנהלת המעבדה לחקר התפתחות קריירה ודיקנית הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל-אביב.

 

חקר עצמי כפרקטיקה מובילה בתהליכי פיתוח מקצועי – נשות ואנשי החינוך לוקחים בעלות, מעורבים ויוזמים בחשיבה, במודעות ובפעולה בתהליכי ההתפתחות המקצועית והקריירה בחינוך. תוכלו למצוא כלים אקספלורטיביים בעמוד “ניהול קריירה”.  

מסלולי פיתוח מקצועי לקריירה בחינוך – הלמידה בתכניות פיתוח מקצועי לקריירה בחינוך מחזקת את תחושת המסוגלות להובלה, להתמחות ולהשפעה בשדה החינוכי. התכניות נלמדות על פני מינימום 60 שעות המוכרות לגמול. 

bottom of page