top of page
גשר.png

"גשר מאחד"

מודל משאבי התמודדות במשבר

חוסן מתואר פעמים רבות כיכולתו של אדם לשאת תקופות של משבר ולהתאושש מהן מהר עד כמה שניתן וועם כמה שפחות צלקות.
על מנת שנוכל לעשות זאת, אנו זקוקים לדרכי התמודדות כלשהן. מודל החוסן הרב מימדי מבוסס על הרעיון שיש לנו כבני אדם שש או שבע דרכים שבאמצעותם אנחנו פוגשים את העולם והם עוזרים לנו גם להתמודד בזמני משבר.
הדרכים הללו מיוצגים בראשי התיבות
"גשר מאחד".

*(לעיתים מ"א מוצג ביחד כ"מערכת אמונות" וזה גם המודל המקורי, ולעיתים האותיות מוצגות כמתארות שתי דרכים שונות: "משפחה ובית" ו"אמונה". אנחנו בכל זאת נציג את האפשרות המפורטת יותר).

גוף  אנשים שמה שעוזר להם יותר מכל זה להיות פעילים, זה לעשות דברים: עשיה המכוונת לפיתרון בעיות, עשיה לצורך עשיה עשייה לצורך הפגה (ספורט, הליכה וכו'), עשייה לצורך הרפיה/מנוחה.

שכל  אנשים שמה שעוזר להם זה לדעת, להבין, ללמוד ממה שאחרים עשו. הם מעדיפים לעבוד לפי היגיון, לפי תוכנית. סדר ואירגון מאוד עוזר להם וכמובן עובדות ונתונים שיעזרו להם להבין את הסיטואציה.

רגש אנשים שמה שעוזר להם זה פשוט להעלות ולהוציא מהלב, לשתף אחרים. חלקם מגלים את לבם באופן שוטף ופתוח, חלקם סגורים יותר, וחלקם ממש מתארים את שעל לבם באמצעים עקיפים (כתיבה, ציור, מוזיקה וכו').

משפחה אנשים שמה שהכי חשוב להם זה חיק המשפחה שלהם, המקום הביתי. הם ייטו להגיד ש"אין כמו הבית" וש"משפחה לפני הכל" ולמעשה הדרך שלהם לפגוש את העולם שבחוץ עוברת דרך הבית.

אמונה אנשים שמה שעוזר להם זו אמונה דתית, רוחניות, פילוסופיית חיים. אלו אנשים שנשמע אותם אומרים לעצמם "אני יכול, אני מסוגל", הם מחפשים משמעות (גם בסבל), מבררים מה המבחן כאן, מה השיעור. לחלק מהם מאוד חשוב טקסים (דתיים ואחרים).

חברה אנשים שמה שהכי עוזר להם זה חברים, להיות בקבוצה, לקחת תפקיד, לקבל על עצמם איזושהי אחריות קבוצתית (אנחנו בחרנו להפריד את המשפחה כדרך התמודדות נפרדת, אך אפשר לחבר את שתי הדרכים).

דימיון אנשים שמה שהכי עוזר להם זה יצירתיות (ציור, פיסול, שירה, נגינה וכו'), הומור (גם ציני), אילתור, הסחת דעת ממה שמטריד. אלו אנשים שיש להם תמונה גדולה או חזון שמכוון את החיים שלהם.

לכל אחת.ד יש דרך (או כמה דרכים) שמכל מיני סיבות הפכו להיות הדרך שלהם לפגוש את העולם ולהתמודד בחיים. למה בדיוק כל אחד פיתח או פיתחה דרך זו או אחרת אנחנו לא לגמרי יודעים, אבל מה שאנחנו כן יודעים הוא שברגעי משבר או מצוקה, אנחנו לרוב נצמדים לדרכים שאנחנו הכי מכירים.
 

המשמעות של זה היא, שכמחנכות.ים המעוניינות.ים להגביר את משאבי החוסן של התלמידים שלנו, עלינו לאפשר להם בכיתה לחזק ולאמן את דרכי ההתמודדות שלהם ולתרגל גם דרכי התמודדות נוספות משתי סיבות עיקריות:

1. האחת היא שבבוא הזמן, כשיזדקקו לדרכי ההתמודדות שלהם, יוכלו להשתמש בדרך הטבעית להם ואולי אפילו לבחור את הדרך הנכונה להם למצב הנוכחי מבין הדרכים שזמינות להם.

2. הסיבה השניה היא היכולת בזמנים קשים להיות סובלניים כלפי האנשים שסביבם שעשויים להשתמש בדרכי התמודדות שונות משלהם. יהיו כאלו שירצו להבין ולדעת, יהיו כאלה שירצו לברוח מהבעיה, יהיו כאלו שירצו לעשות דברים... לכל אחד הדרך שלו, וככל שנחשוף את התלמידים באמצעות הפעילויות השונות למגוון הדרכים, כך יוכלו להיות סובלניים יותר.

bottom of page